פשוט חשבון - סדרה להוראת המתמטיקה בבית-הספר היסודי, שמטרתה לבסס מיומנויות-יסוד ולפתח חשיבה מתמטית.
הסדרה מותאמת לתכנית הלימודים בחשבון ובהנדסה של משרד החינוך והתרבות.
עקרונות התכנית יושמו בהצלחה בבתי-הספר בארץ במשך כמה שנים.

בסדרה:
חוברות לתלמיד - הכוללות פעילויות מגוונות ומהנות, תרגול מיומנויות יסוד, פעילויות חקר ואתגר, משחקים, הצעות לשיעורי בית ואמצעי המחשה מגוונים העוזרים ללמידה משמעותית.

מדריך למורה - הכולל הצעות לעבודה עם כיתה הטרוגנית, פעילויות אתגר נוספות ואבחונים להערכת הישגים.
מושם דגש על התפתחות החשיבה המתמטית של ילדים, ומוצעות דרכים שתסייענה לתלמידים לבנות את הידע המתמטי שלהם.
חוברות תרגול 
חוברות אתגר 


עקרונות לפיתוח הסדרה:
  • פתרונות בדרכים מגוונות ואישיות.
  • פיתוח תובנה מתמטית.
  • לימוד מתמטיקה בדרכים יצירתיות ומהנות.
  • קישור לחיי היום-יום ולפתרון בעיות.
  • פיתוח יחס חיובי ללימוד המתמטיקה.
  • פיתוח היכולת להסביר דרכי פתרון בעל פה ובכתב.