X
 
 
על... מערך ההדרכה

הוצאת כנרת-זמורה, ביתן, דביר מציעה ללא תשלום לכל בתי הספר הלומדים עם הסדרה, הדרכה, יעוץ והכוונה על-ידי קבוצה של מדריכות מנוסות הפרוסות בכל רחבי הארץ. המדריכות נענות לכל בקשה ומשאלה של מנהלים, מרכזי מקצוע ומורים, בכל הקשור להוראה על פי סדרת הספרים.
המדריכות הן מורות מנוסות בעלות ידע רחב במתמטיקה וניסיון עשיר בפדגוגיה, דידקטיקה  וכישורי הדרכה.
בין השאר, המדריכות מציעות, לבתי הספר שמשתמשים בספרי הלימוד של סדרת  "פשוט חשבון", את השירותים הבאים:
  • הרצאות וחשיפות לכלל בתי הספר היסודיים, של עקרונות הגישה שעל פיה נכתבה סדרת הספרים.
  • סדרה של  הרצאות בנושאים הקשורים להתפתחות דרכי חשיבה של תלמידים במתמטיקה .
  • השתלמות בית ספרית לכל המורים המלמדים מתמטיקה  או לצוותים של מורים על פי הצורך  (על פי בקשת המנהל או מרכז המקצוע).
  • סיוע למורה או קבוצת מורים/ות  הזקוקים/ות  להכוונה ספציפית להוראה על פי ספרי הלימוד. או להדרכה שוטפת  בהתאם לצורך.
  • טיפול בנושאים ספציפיים  כגון הוראה בקבוצה קטנה, טיפול בתלמידים מתקשים, בניית סביבה עתירת מתמטיקה בכיתה ובבית הספר, ימי עיון, ימי היערכות, שיעורי הדגמה ועוד...
  • ייעוץ של מספר פגישות לכל המעוניין - למנהל, לסגן,  למרכז המקצוע, לקבוצת הורים, לוועדי הורים ועוד...
  • הכנה לימי שיא במתמטיקה, הכנה לתחרויות והכנת משחקים ברמות שונות ברוח הגישה של "פשט חשבון".

בכל הקשור בנושאים הללו וכן בנושאים אחרים הקשורים להוראה על פי סדרת "פשוט חשבון", אפשר לפנות אל המדריכות באזורכם אשר תמשכנה לעמוד עמכם בקשר שוטף.

אנו לרשותכם בטלפונים:
052-666-2463, 052-420-7351
03-634-4977 שלוחות: 292, 255

או בכתב: 
lea@kinneret-zmora.co.il

נשמח לעמוד לרשותכם בכל עת !