ספר 1 ספר 2 ספר 3
יחידה 12 - המספר 5
יחידה 14 - רוצים 10
יחידה 15 - מקטן לגדול
יחידה 16 - המספרים מ-10 עד 20
יחידה 17 - חיבור
יחידה 20 - דומינו 7
יחידה 21 - חיסור
יחידה 22 - פותרים בעיית חיסור
יחידה 23 - מספרים מסתתרים
יחידה 24 - מניית המשך
יחידה 26 - מספרים זוגיים ואי זוגיים

 
יחידה 2 - חיבור וחיסור
יחידה 3 - חיבור וחיסור
יחידה 4 - חיבור וחיסור
יחידה 5 - חיבור וחיסור
יחידה 6 - חיבור וחיסור
יחידה 7 - חיבור וחיסור
יחידה 8 - חיבור וחיסור
יחידה 10 - חיבור וחיסור
יחידה 11 - חיבור וחיסור
יחידה 12 - זוגי ואי זוגי
יחידה 13 - חיבור וחיסור
יחידה 15 - חיבור וחיסור  
 
יחידה 1 - כפל
יחידה 2 - כפל
יחידה 3 - כפל
יחידה 10 - מפרים על 100
יחידה 11 - חיבור עם 10
יחידה 13 - חיבור עם 10
יחידה 14 - חיבור בעשרת השניה
יחידה 15 - חיבור בעשרת השניה
יחידה 16 - חיבור וחיסור עד 20
יחידה 17 - חיבור וחיסור עד 20
יחידה 18 - חיבור וחיסור עד 20
יחידה 19 - חיבור וחיסור עד 20
יחידה 21 - חיסור ממספרים גדולים מ-10
יחידה 22 - חיבור וחיסור עד 20
יחידה 23 - חיבור וחיסור עד 20
יחידה 25 - חיבור וחיסור עד 20
יחידה 29 - חילוק