יוזמה חינוכית: כל אחד יכול
פיתוח חשיבה ויצירתיות בעזרת משחקים מתמטיים
מאת לילי זאבי

היוזמה ועיקריה:
אריסטו אמר "המשחק יביא להנאה והנעה בעשיית דבר שאין לו המשך". אנו יודעים כי המשחק נחשב לצורך בסיסי חיובי המפתח את מיומנויות הלמידה ומחזק אותן. מתוך אמונה כי השימוש במשחק כאמצעי הוראה יביא את התלמידים לעבודה עצמאית ולשיפור יכולותיהם.
מטרת יוזמה חינוכית זו היא ליצור חווית הצלחה, בדרך יצירתית לתלמידים המתקשים בשיעורי החשבון וההנדסה ואשר חווים כשלונות חוזרים ונשנים בשיעורי מתמטיקה, דבר הגורם להם תיסכול רב ומשפיע רבות על המשך לימודם והתנהגותם.
אני מאמינה כי חווית ההצלחה שהילד יחווה דרך יצירת משחקי מתמטיקה, יגרום להפנמת החומר הנלמד בדרך חוויתית של עשייה עצמית.
חלקו של התלמיד בתהליך משמעותית ביותר, התלמיד שותף בעשייה במישורים רבים: הוא מתכנן, מבצע ומבקר את המשחק פרי יצירתו.
התלמיד מתחבר בקלות ליצירה, להנאה וללימוד באופן לא שגרתי ומעניין.
המשחק מפתח ערכים בסיסיים כמו סבלנות, אמינות והיכולת לקבל כשלון ברוח ספורטיבית.
המשחק מפעיל ומפתח חושים רבים ועונה על נטיות מגוונות באופיים של התלמידים.
התלמידים יוצרי המשחקים נתרמים בפיתוח החשיבה המתמטית, הגברת הביטחון העצמי והאחריות האישית בהדרכת מורה סייעת. התלמידים המופעלים נהנים מהעשייה וחשוב מכל, שכל תלמיד יודע כי הוא יכול ומסוגל ללמוד ולדעת מתמטיקה.

מטרות עקריות:
1. ביסוס ידיעות התלמידים.
2. חיבוב תחום הדעת על הלומדים.
3. העשרת השפה המתמטית.
4. הגברת יכולת העבודה בצוות.
5. העלאת הדימוי העצמי והביטחון.

פעולות ליישומה:
נושא זה ילווה את העבודה החינוכית במהלך השנה כולה :
• במהלך השנה יכינו התלמידים פורטפוליו לנושא המשחק.
• ביום המתמטי  ישתמשו המורים והתלמידים במשחקים המתמטיים שהוכנו ע''י התלמיד.
• ביום השיא המתמטי תוצג בבית הספר תערוכה שתציג את כל התוצרים שהוכנו במשך השנה.

כיצד תימדד הצלחתה:
1. הערכה חילופית: דרך נוספת להעריך תלמיד ניתן על ידי עבודת סיכום הניתנת כתכנון משחק שהתלמיד
     מתכנן.
2. הערכה עצמית ופיתוח מוטיבציה פנימית: הילד ילמד, יתכנן, יחקור ולבסוף יצור משחק חדש פרי יצירתו,
     תכנון משחק ובקרה דורש מיומנות גבוהה יותר מהתלמיד.
     התלמיד יכתוב משוב עצמי על תכנון ועשיית משחקו, דבר שיפתח את המוטיבציה הפנימית שלו.

תרומת המשחקים להוראת המתמטיקה:
1.    גוון השיעור, גוון דרכי ההוראה.
2.    עבודה ברמות או בנושאים שונים ומגוונים.
3.    יצירת עניין ומוטיבציה בשיעור.
4.    שיפור האווירה בכיתה: יצירת אקלים חיובי למקצוע המתמטיקה.
5.    הקניית ידע ומיומנויות במתמטיקה: בעזרת  המשחקים התלמידים רוכשים ניסיון בחומר הלימודי ושליטה במיומנויות הנחוצות לתחום דעת זה.

השפעת היוזמה:
א. השימוש במשחקים והכנתם  כאמצעי לפתרון בעיות וביסוס ידע,  הוא כלי אמיתי והילדים לומדים
    להשתמש בו.
 ב. ההבנה כי המשחק הוא אופציה אלטרנטיבית ללימוד הפרונטלי.

לחצו להורדת משחק מתמטי
לחצו להורדת דומינו רצף
לחצו להורדת דומינו רצף ריק
לחצו להורדת דומינו רצף שעון