תרגול והעשרה כיתות א-ו
חוברות תירגול והעשרה עם הקנייה ודוגמאות לפתרון באמצעות פעילויות מגוונות. החוברות מיועדת גם לפיתוח תובנה מתמטית ומיועדות לכלל התלמידים הלומדים בכל ספר לימוד שהוא, בכל הרמות , בבית הספר , בבית ובחופשות
.


 

 

 

חוברות אתגר
החוברת מכילה פעילויות חקר ואתגר המפתחות הכללות וחשיבה אלגברית.
הן מיועדות בהתאמה לתלמידי כיתות א' ו-ב', או בוגרי כיתות אלו, הלומדים בכל ספר לימוד שהוא, בכל הרמות , בבית הספר, בבית ובחופשות.
בקרוב תצאנה לאור חוברות אתגר לכל כיתות הלימוד.