ןשחדגעיכ שםדןגעש ןדםלחע ףםוםוט ףםוטףןו וםט ףו
ןוט ףןון ו ןוט ןוט ךןוך