פשוט חשבון - פשוט לחשוב חשבון סדרות להוראת המתמטיקה בבית-הספר היסודי, שמטרתן לבסס מיומנויות-יסוד ולפתח חשיבה מתמטית.
הסדרות מותאמות לתוכנית הלימודים בחשבון ובגיאומטריה  של משרד החינוך והתרבות.


בסדרה:
ספרים  לתלמיד - הכוללות פעילויות מגוונות ומהנות, תרגול מיומנויות יסוד, פעילויות חקר ואתגר, משחקים, הצעות לשיעורי בית ואמצעי המחשה מגוונים העוזרים ללמידה משמעותית.

מדריך למורה - הכולל הצעות לעבודה עם כיתה הטרוגנית, פעילויות אתגר נוספות ואבחונים להערכת הישגים.
מושם דגש על התפתחות החשיבה המתמטית של ילדים, ומוצעות דרכים שתסייענה לתלמידים לבנות את הידע המתמטי שלהם.
חוברות תרגול והעשרה
חוברות אתגר 


עקרונות לפיתוח הסדרה:
  • פתרונות בדרכים מגוונות ואישיות.
  • פיתוח תובנה מתמטית.
  • לימוד מתמטיקה בדרכים יצירתיות ומהנות.
  • קישור לחיי היום-יום ולפתרון בעיות.
  • פיתוח יחס חיובי ללימוד המתמטיקה.
  • פיתוח היכולת להסביר דרכי פתרון בעל פה ובכתב.