ספר 1 ספר 2 ספר 3
יחידה 1 - מספרים 1 - 100 ברצועת המספרים
יחידה 3 - השלמה לעשרת הקרובה ברצועת המספרים
יחידה 5 - לוח מספרים מ - 1 עד 100
יחידה 8 - גימטריה
יחידה 10 - יחידות ועשרות בלבנים
יחידה 14 - חיבור עם נעלם
יחידה 15 - השלמה לעשרת הקרובה
יחידה 16 - חיבור מספרים שווים
יחידה 18
יחידה 19 - כפל
יחידה 20
יחידה 35 - חיבור וחיסור בלוח ה - 100
יחידה 36 - הזזה


 
יחידה 1 - חיבור וחיסור עד 100
יחידה 2 - חיבור ברצועת המספרים
יחידה 4 - חיבור עם נעלם ברצועת המספרים
יחידה 6 - מבנה עשורי
יחידה 7 - חיסור עם פריטה בעזרת לבנים
יחידה 8 - חיסור עם פריטה בעזרת לבנים
יחידה 11 - חיסור בעזרת רצועות מספרים
יחידה 12 - חיסור
יחידה 17 - מדידות שטח
יחידה 21 - כפל
יחידה 27 - חילוק
יחידה 30 - חילוק
יחידה 32 - חיבור וחיסור בעשרות ויחידות ושאילת שברים

 
יחידה 3 - גופים
יחידה 4 - גליל
יחידה 5 - פירמידה
יחידה 9 - חיבור בטור
יחידה 10 - חיבור בטור
יחידה 11 - חיבור בטור
יחידה 19 - מדידות משקל
יחידה 23 - חיסור בטור
יחידה 24 - חיסור עם פריטה
יחידה 25 - חיסור בטור
יחידה 28 - כפל וחילוק

 

ספר 1 ספר 2 ספר 3 גיאומטריה 
יחידה 1  - מספרים 1 - 100 ברצועת המספרים
יחידה 3 - השלמה לעשרת הקרובה ברצועת המספרים
יחידה 5 - לוח מספרים מ - 1 עד 100
יחידה 7  - גימטריה
יחידה 10 - מהו המספר
יחידה 16  - חיבור עם נעלם
יחידה 18  - חיבור מספרים שווים

יחידה 28  - חיבור וחיסור עד 100
יחידה 30א - חיבור ברצועת המספרים
יחידה 30ב  - השלמה לעשרת הקרובה
יחידה 33  - חיבור עם נעלם ברצועת המספרים 
יחידות 1-2  - חיבור וחיסור בתחום ה-100
יחידה 3  - חיבור עם נעלם ברצועת המספרים
יחידה 4  - מבנה עשורי
יחידה 5  - מבנה עשורי
יחידה 6  - חיסור עם פריטה בעזרת לבנים
יחידה 7  - חיסור בעזרת רצועת מספרים
יחידה 8  - חיסור עם פריטה
יחידה 9א  - חיסור עם פריטה בעזרת לבנים
יחידה 9ב  - חיסור
יחידה 11 חיבור  - חיבור בטור
יחידה 11 חיסור  - חיסור
יחידה 13  - 
יחידה 15  - חיבור וחיסור בעשרות ויחידות ושאילת שברים
יחידה 19-20 - חוק החילוף בכפל 
יחידה 3-4 - חיבור בטור
יחידה 5 - חיבור בטור
יחידה 6 - חיבור בטור
יחידה 9 - חילוק 
יחידה 12 - חילוק
יחידה 1
4 - כפל 
יחידה 16 - חיסור בטור
יחידה 17 - חיסור עם פריטה
יחידה 18 - חיסור בטור
יחידה 21 - פיתוח תובנה חשבונית
יחידה 31 - כפל וחילוק
יחידה 32
 - כפל וחילוק
יחידה 34 - שברים
יחידה 8 - גופים
יחידה 12  - גליל וחרוט
יחידה 13  - פירמידה
יחידה 18  - מדידות שטח
יחידה 25-26  - הזזה
יחידה 30  - מדידות משקל
יחידה 31  - 
מדידות משקל