כיתה א כיתה ב כיתה ג
     
כיתה ד כיתה ה  כיתה ו
     

"פשוט חשבון"  - הוצאת כנרת   
ספרים וחומרים דיגיטליים להוראת מתמטיקה
מצגות לעזרה בניהול שיעור
הוכנו מצגות אינטראקטיביות  לכיתות א' עד ו'. 
 
במצגות ב"פשוט חשבון" יש הצעות למבנה טוב של השיעור. בפתיחת השיעור המתוקשבת יש הכוונה להקניית רעיונות, או הכוונה לדיון, עם עידוד תלמידים לשתף אחרים בדרך שבה הם פתרו. במצגת קיים עיסוק במטלת חקר או פתרון בעיות עם עידוד חשיבה, עבודה עצמית, תרגול ושיעור בית. המצגת מאפשרת להציג דברים חזותיים כמו בגיאומטרייה, כולל מצבים דינמיים.
המצגות עוזרות למורה לנהל את השיעור. לנהל חלק פרונטלי קצר בשיעור בתחילת השיעור או במהלכו. יש עזרה למורה איך לנהל דיון, איך לדבר על הרעיונות המתמטיים שעוסקים בהם בשיעור. חלק זה עוזר בסיכום רעיונות משיעורים קודמים, הצגה של רעיונות חדשים, הסבר על מטלות שיינתנו בשיעור זה ובקשה מתלמידים להסביר את חשיבתם. המורה מקבלת עזרה בהצגה נכונה ומדויקת של המושגים המתמטיים וצורות הרישום.
המצגת גם עוזרת למורה לראות את מבנה השיעור ואת החלקים השונים שלו. לדוגמה, המצגת יכולה להציג מטלת חקר ולבקש מהתלמידים לפתור אותה למשל בזוגות ואז לחזור ולדווח לכיתה על דרכי פתרונות ולנהל דיון.
 
המצגות והספרים האלקטרוניים המוצגים במליאת הכיתה עוזרים לרכז את התלמידים ולהגביר קשב, דבר שעוזר להבנת השיעור והמטלות. יש שילוב של הצגה חזותית והצגה במגוון דרכים. יש התלהבות רבה מהתלמידים למצגות וזה נותן מוטיבציה לריכוז וקשב בשיעור.
המצגות זמינות לתלמידים. הם יכולים לחזור ולהתבונן בהן בבית. גם תלמיד שלא היה בשיעור, יכול ללמוד את עיקרי השיעור מהמצגת.