ספר 1 ספר 2 ספר 3
יחידה 4 - יחידות עם נעלם
יחידה 7 - כפל
יחידה 9 - אלפים
יחידה 11 - מה השתנה במספר?
יחידה 12 - כפל
יחידה 15 - ציר מספרים
יחידה 16 - אומדן
יחידה 17 - כמה עשרות בכל מספר
יחידה 19 - חיבור וחיסור במאות ואלפים
יחידה 22 - חילוק
יחידה 31 - מדידות אורך
יחידה 38 - כפל וחילוק
יחידה 2 - זוויות
יחידה 6 - כפל
יחידה 8 - פילוג
יחידה 9 - כפל של מספרים תלת ספרתיים
יחידה 11 - סדר פעולות חשבון
יחידה 19 - כפל בעשרות מאות ואלפים
יחידה 20 - כפל בטור
יחידה 26 - משולשים לפי צלעות ולפי זוויות
יחידה 27 - כפל וחילוק
יחידה 28 - חילוק
יחידה 30 - חילוק עם שארית
יחידה 35 - חיסור בטור
יחידה 5 - חיבור וחיסור במסרים גדולים
יחידה 13 - כפל וחילוק
יחידה 14 - כפל וחילוק
יחידה 15 - כפל וחילוק
יחידה 20 - סיבוב
יחידה 24 - סיבוב
יחידה 26 - כפל במספרים גדולים
יחידה 31 - חילוק במספרים גדולים
יחידה 34 - חילוק במספרים גדולים
יחידה 35 - שברים
יחידה 36 - שברים
יחידה 37 - שברים
יחידה 39 - שברים