ספר 1 ספר 2 ספר 3
יחידה 12 - חיבור וחיסור
יחידה 14 - חיסור במספרים גדולים
יחידה 15 - חיבור וחיסור במספרים גדולים
יחידה 18 - חיבור וחיסור במספרים גדולים
יחידה 20 - מצולעים
יחידה 23 - אלכסונים במצולעים
יחידה 25 - מספר אלכסונים במצולע
יחידה 28 - סדר פעולות חשבון
יחידה 30 - מלבנים
יחידה 31 - מלבן כמקבילית
יחידה 34 - היקף ושטח

 
יחידה 5 - שברים
יחידה 7 - חיבור שברים עם מכנים שווים
יחידה 10 - שברים במצולעים
יחידה 11 - השוואת שברים
יחידה 13 - רצועות שברים
יחידה 14 - שברים גדולים מ-1
יחידה 15 - שברים
יחידה 17 - שברים שווים
יחידה 19 - שברים
יחידה 21 - משולשים שווה שוקיים
יחידה 22 - משולשים
יחידה 30 - כפל
יחידה 37 - כפל
יחידה 10 - חילוק ארוך
יחידה 20 - חיבור וחיסור ארוך
יחידה 22 - שברים
יחידה 24 - שברים
יחידה 25 - שברים על ציר המספרים
יחידה 26 - שברים על ציר המספרים
יחידה 27 - השוואת שברים
יחידה 28 - חיבור וחיסור מספרים מעורבים
יחידה 30 - כפל שלם בשבר
יחידה 32 - שברים
יחידה 33 - נפח ושטח פנים של תיבה
יחידה 35 - נפח תיבה
יחידה 37 - חקר נתונים