ספר 1 ספר 2 ספר 3
יחידה 3 - כפל מספר דו ספרתי
יחידה 4 - פיתוח תובנה במבנה עשורי
יחידה 6 - פיתוח תובנה מספרית והכללות
יחידה 7 - סדר פעולות חשבון
יחידה 9 - פילוג
יחידה 14 - שברים
יחידה 15 - שמות שונים לשבר
יחידה 18 - השוואת שברים
יחידה 20 - הרחבת שברים
יחידה 21 - צימצום שברים
יחידה 27 - חיבור שברים מכנה משותף
יחידה 34 - תיבות, נפח ושטח פנים
 
יחידה 4 - חלק 1 - שלמים, פיתוח תובנה מתמטית
יחידה 4 - חלק 2 - שלמים, פיתוח תובנה מתמטית
יחידה 4 - חלק 3 - שלמים, פיתוח תובנה מתמטית
יחידה 6 - שאלות השוואה מציאת חוקיות
יחידה 10 - שברים, חלק מכמות
יחידה 14 - כפל שלם בשבר במספר מעורב
יחידה 16 - מציאת שלם ע"פ חלקו
יחידה 17 - חלק של כמות
יחידה 21 - מקביליות
יחידה 22 - מרובעים
יחידה 30 - עשרוניים
יחידה 32 - עשרוניים
יחידה 34 - עשרוניים
יחידה 39 - עשרוניים
יחידה 40 - עשרוניים

יחידה 3 - מספרים עשרוניים
יחידה 6 - מספרים עשרוניים
יחידה 7 - מספרים עשרוניים
יחידה 8 - מספרים עשרוניים
יחידה 9 - מספרים עשרוניים
יחידה 14 - הנדסה - סימטריה
יחידה 15 - פתרון בעיות, אתגר ויחס
יחידה 16 - פתרון בעיות, אתגר ויחס
יחידה 21 - גבהים במשולש ובמקבילית
יחידה 22 - שטח משולש ישר זוית
יחידה 24 - שטח מקבילית
יחידה 26 - שטח מקבילית ומשולש
יחידה 31 - חילוק עם חלק שהוא שבר