ספר 1 ספר 2 ספר 3
יחידה 4 - משבר פשוט לשבר עשרוני
יחידה 6 - 
יחידה 7 - חילוק מספרים עשרוניים
יחידה 12 - כפל מספרים עשרוניים
יחידה 13 - כפל מספרים עשרוניים
יחידה 15 - כפל מספרים עשרוניים
יחידה 18 - פירמידה
יחידה 34 - כפל שבר בשבר
יחידה 37 - כפש שבר במספר מעורב
 
יחידה 1 - שברים
יחידה 3 - שברים
יחידה 5 - שברים
יחידה 10 - חילוק מספר עשרוני במספר שלם
יחידה 11 - חילוק מספר עשרוני במספר עשרוני
יחידה 13 - מספר עשרוני מחזורי
יחידה 20 - היקף המעגל
יחידה 21 - שטח העיגול
יחידה 22 - שטח העיגול
יחידה 25 - חילוק שבר בשבר
יחידה 26 - חילוק שבר במספר שלם
יחידה 27 - חילוק שבר בשבר
יחידה 28 - חילוק בשברים
יחידה 1 - אחוזים
יחידה 3 - חישוב האחוז
יחידה 7 - גופים
יחידה 8 - גופים
יחידה 9 - נפח מנסרה ונפח גליל
יחידה 10 - נפח מנסרה ונפח פירמידה
יחידה 11 - נפח גליל וחרוט
יחידה 16 - יחס
יחידה 17 - יחס
יחידה 19 - יחס
יחידה 23 - שאלות תנועה והספק
יחידה 25 - קנה מידה
יחידה 26 - קנה מידה