אזרחות  |  ספרות  |  מדעים  |  מולדת  |  תנ״ך  |  מתמטיקה  |  חינוך לשוני  |  היסטוריה  |  מורשת
ספרי פשוט חשבון
פשוט חשבון-    א1  |  א2  |  א3  |  ב1  |  ב2  |  ב3  |  ג1  |  ג2  |  ג3  |  ד1  |  ד2  |  ד3  |  לכיתה ה  |  לכיתה ו  |  חוברות אתגר  |     
     
         פשוט לחשוב חשבון-   א1  א2  א3  א גיאומטריה  |  ב1  |  ב2  |  ב3  |  ב גיאומטריה  |

א1 בערבית  |  א2 בערבית  |  א3 בערבית  |  ב1 בערבית  |  ב2 בערבית  |  ב3 בערבית  |  ג1 בערבית  |  ג2 בערבית  |  ג3 בערבית

 

פשוט לחשוב חשבון לכתה א ספר ראשון - לפתיחה על מסך מלא לחצו על Expand


 
פשוט לחשוב חשבון לכתה א ספר שני - לפתיחה על מסך מלא לחצו על Expand


 
פשוט לחשוב חשבון לכתה א ספר שלישי - לפתיחה על מסך מלא לחצו על Expand


 
פשוט לחשוב חשבון לכתה א גיאומטריה - לפתיחה על מסך מלא לחצו על Expand

 


פשוט לחשוב חשבון לכתה ב ספר ראשון - לפתיחה על מסך מלא לחצו על Expand


 
פשוט לחשוב חשבון לכתה ב ספר שני - לפתיחה על מסך מלא לחצו על Expand


 
פשוט לחשוב חשבון לכתה ב ספר שלישי - לפתיחה על מסך מלא לחצו על Expand


 
פשוט לחשוב חשבון לכתה ב גיאומטריה - לפתיחה על מסך מלא לחצו על Expand

 פשוט חשבון לכתה א ספר ראשון - לפתיחה על מסך מלא לחצו על Expand 
פשוט חשבון לכתה א ספר שני - לפתיחה על מסך מלא לחצו על Expand


 
פשוט חשבון לכתה א ספר שלישי - לפתיחה על מסך מלא לחצו על Expand


 
פשוט חשבון לכתה ב ספר ראשון - לפתיחה על מסך מלא לחצו על Expand


 
פשוט חשבון לכתה ב ספר שני - לפתיחה על מסך מלא לחצו על Expand


 
פשוט חשבון לכתה ב ספר שלישי - לפתיחה על מסך מלא לחצו על Expand


 
פשוט חשבון לכתה ג ספר ראשון - לפתיחה על מסך מלא לחצו על Expand


 
פשוט חשבון לכתה ג ספר שני - לפתיחה על מסך מלא לחצו על Expand

 

 
פשוט חשבון לכתה ג ספר שלישי - לפתיחה על מסך מלא לחצו על Expand


 
פשוט חשבון לכתה ד ספר ראשון - לפתיחה על מסך מלא לחצו על Expand


 
פשוט חשבון לכתה ד ספר שני - לפתיחה על מסך מלא לחצו על Expand


 
פשוט חשבון לכתה ד ספר שלישי - לפתיחה על מסך מלא לחצו על Expand


 
פשוט חשבון א בערבית - ספר ראשון
 
פשוט חשבון א בערבית - ספר שני
 
פשוט חשבון א בערבית - ספר שלישי
 
פשוט חשבון ב בערבית - ספר ראשון
 
פשוט חשבון ב בערבית - ספר שני
פשוט חשבון ב בערבית - ספר שלישי
פשוט חשבון ג בערבית - ספר ראשון
 
פשוט חשבון ג בערבית - ספר שני
 
פשוט חשבון ג בערבית - ספר שלישי