X
 
 
 
ברוכים הבאים לסדרת פשוט חשבון – פשוט  לחשוב חשבון
ספרי לימוד במתמטיקה לתלמידי ביה"ס היסודי המ"מ והממ"ד

 
פשוט לחשוב חשבון - ספרים מעודכנים וחדשניים , 4 ספרים בכל שכבה + ערכת עזרים משודרגת (כיתות א-ב)

פשוט חשבון – ספרים דיגיטליים
את כל ספרי פשוט חשבון לכיתות א-ו ואת ספרי פשוט לחשוב חשבון לכיתות א-ב העשירים בהפניות ובפעילויות לכיתה ולתלמידים
תוכלו למצוא באתר ספרשת, כמו גם כאן, באתר ספרי הלימוד של כנרת. 
בכל הספרים משולבות פעילויות של חברת יישומטיקה - המרכז הישראלי למצוינות בחינוך 
 

מוקד התמיכה של ספרשת:   מייל: support@sefereshet.co.il

לקבלת הרשאות:
אנא שלחו מייל אל תמי פרמונט, הוצאת כנרת-זמורה tami@kinneret-zmora.co.il
 
יחידות לימוד מתוקשבות 
באתר זה תוכלו למצוא יחידות לימוד מתוקשבות שפיתחנו במיוחד למורים המלמדים חשבון בביה"ס היסודיים ומשתמשים
בסדרת הספרים "פשוט חשבון" או  "פשוט לחשוב חשבון".  היחידות משולבות גם בספרים בפתיחת שיעורים.
היחידות נבנו בכדי  לתת מענה תקשובי להוראת המתמטיקה תוך שימוש באמצעי הקרנה דיגיטליים. המטרה היא לסייע למורים
לכוון את מהלך השיעור בדרך חווייתית וחדשנית שעוזרת לרכז את התלמידים ולהשתמש ביתרונות הטכנולוגיה.
יחידות התקשוב מיועדות לפתיחות שיעור או לסיכום פעילות, להדגמה או לסיכום רעיונות, להסבר איזו פעילויות יבוצעו בשיעור,
לעורר דיון לפני או אחרי פעילות חקר, לחזור ולהבהיר רעיונות שנלמדו קודם, לאפשר לתלמידים לדווח על דרכי פתרון ולתמוך
במורים ולהבהיר את מבנה השיעור המוצע בספר התלמיד ובמדריך למורה. 
לנוחיות המורים הוספנו את המדריכים למורה באתר ללא חיוב.  את המבחנים והמחוונים ניתן לקבל ישירות מאיתנו.
אנא צרו קשר.